Sreda, 13 December 2017
Email
Make My Homepage
RSS
Pasica
Register
sodisce.jpg

Vrtne Hiše

Urad župana
URAD ŽUPANA

Župan: Mag. Anton Balažek

Podžupana
- Gospod Stanislav Gjerkeš
- Gospod Ferenc Horváth

ODDELKI IN URADNE URE
Uradne ure
Ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 13.00
Vse stranke vljudno naprošamo, da upoštevajo uradne ure ob uradnih dnevih v občinski upravi Občine Lendava, sicer se dela in naloge v občinski upravi zelo težko opravljajo strokovno in ažurno.
Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Lendava ali na tel.št. 02 577 25 00.

Urad župana
Urad župana opravlja naslednje naloge:
-          organizacijska, informacijska, logistična in strokovna podpora pri delu urada župana in podžupanov,
-          vsebinsko in terminsko usklajevanje programov dela ter aktivnosti župana in občinske uprave,
-          priprava in koordinacija poslovnih sestankov, prireditev in protokolarnih srečanj,
-          informiranje občanov in stiki z javnostmi,
-          spremljanje učinkov gospodarskih javnih služb, občinske uprave in krajevnih skupnosti,
-          koordiniranje uresničevanja razvojnega programa,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje,
-          odloča v upravnih postopkih na II. stopnji,
-          sprejema pobude, predloge in pritožbe občanov,
-          organizira in nadzira naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
-          koordinira programe s področja kulture in turizma,
-          koordinira promocijske in narodnostne aktivnosti.
Vodja oddelka: Aleksandra Kozak
Telefon: (02) 577 25 10
Faks: (02) 577 25 01
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Služba za načrtovanje in izvrševanje proračuna
Kontakt: Danijela Levačič
Tel.: 02 577 25 31
El. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Delokrog:

 • javna naročila
 • poročanje in zahtevki proračunskih porabnikov
 • likvidacija faktur
 • operativni nadzor nad investicijskimi projekti
Informacijsko središče
Kontakt: Klavdija Prša
Tel.: 02 577 25 12
El. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Delokrog:

 • informiranje in obveščanje občanov
 • stiki z javnostmi
 • promocija prireditev občinskega značaja
 • koordinacija informacijskih procesov
Oddelek za upravne in premoženjske zadeve
Vodja oddelka : Aleksandra Kreslin
Tel.: 02 577 25 59
El. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Služba za računovodstvo in finance
Kontakt: Aleksandra Kreslin
Tel.: 02 577 25 59
El. naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Delokrog

 • knjigovodstvo
 • računovodstvo
 • finance
 • upravljanje s terjatvami in premoženjem občine
Služba za pravne in upravne zadeve
Kontakt: Jasna Bračič-Szabó
Tel.: 02 577 25 23
El. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Delokrog

 • koordinacija in izvajanje upravnih postopkov
 • izvajanje socialnih programov
 • sprejem uporabnikov storitev, informiranje in svetovanje
 • strokovna opravila s področja samouprave
Oddelek za okoljske zadeve in medobčinsko upravo
Kontakt: Tibor Hebar
Tel.: 02 577 25 50
El. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Služba za okolje in prostor Kontakt. Robert Recek
Tel.: 577 25 40
El. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Delokrog:

 • projektni pogoji, lokacijske informacije in namenska raba zemljišč
 • komunalni informacijski sistem
 • varovanje okolja in prostorsko načrtovanje
 • inšpektorat
Režijski obrat

Delokrog:

 • upravljanje in vzdrževanje javnih objektov
 • upravljanje in vzdrževanje javnih površin
 • energetska učinkovitost občine
 • prometna varnost in upravljanje s prometno infrastrukturo
 
Home URAD ŽUPANA
Copyright © 2017. lendava.net. Designed by Shape5.com